Ngày 20-05-2024
 
Thánh Ca
Vinh danh Ba Ngôi
Lm. Thái Nguyên
00:15 20/05/2024
 
TV 32
Lm. Thái Nguyên
00:16 20/05/2024