(Asianews) Vào lúc 12 giờ, ở Rome, các Kitô hữu trên khắp thế giới đã hiệp thông với Đức Thánh Cha cầu kinh “Lạy Cha’ để xin chấm dứt nạn dịch, cho những người bệnh và những người đang giúp đỡ họ bằng mọi cách.

Đức Thượng Phụ Chinh Thống Giáo ở Constantinople, và Đức Tổng Giám Mục Canterbury cuả Anh giáo là Justin Welby, cũng đã gửi thông điệp xin được hiệp thông: “Chúng tôi xin cùng đọc kinh “Lậy Cha” với ĐGH Phanxicô và nhiều triệu người trên thế giới” và khuyến khích mọi người tham gia.

Ngoài ra hai Hiệp Hội các nhà thờ châu Âu (KEK), và Hiệp Hội đại kết của các nhà thờ Thiên chúa giáo ở châu Âu, cũng đã tham gia.

Lời cầu nguyện bắt đầu bằng tiếng chuông của các nhà thờ của các giáo phận trên toàn thế giới, vang lên vào lúc 12 giờ cuả Rome.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong phòng sách, đã hướng dẫn buổi đọc kinh như sau: “Cùng toàn thể ACE, chúng ta hôm nay tham gia với nhau, cùng với các ACE Kitô giáo trên thế giới, đễ đọc kinh “Lạy Cha”, là kinh mà chính Chuá Giêsu đã dạy. Như những người con đang cậy trông, chúng ta hướng về Cha. Chúng ta làm điều đó mỗi ngày, nhiều lần trong ngày; nhưng ngay bây giờ chúng ta muốn cầu xin lòng thương xót cho nhân loại, đang bị thử thánh hết sức bởi đại dịch coronavirus. Và chúng ta làm điều này cùng nhau, với các Kitô hữu của mọi Giáo hội và Cộng đồng, của mọi truyền thống, mọi thời đại, ngôn ngữ và quốc gia.

Chúng ta cầu nguyện cho người bệnh và gia đình của họ; cho nhân viên y tế và những người giúp đỡ họ; cho các cơ quan công quyền, cơ quan thực thi pháp luật và tình nguyện viên; cho các người lãnh đạo cộng đồng của chúng ta.

Ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta đã cử hành lễ Ngôi Lời Nhập Thể vào cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria (Lễ Truyền Tin), khi sự khiêm tốn và hoàn toàn Xin Vâng cuả mẹ đã phản ảnh sự Xin Vâng của Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta cũng đặt thân mình, với sự tin tưởng hoàn toàn, vào bàn tay cuả Chúa và cùng một con tim và một tâm hồn, chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha chúng con... '".