Thứ hai ngày 20.5.2019, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc Đại Hội kín của Hội Đồng Giám Mục tại Phòng họp Thượng Hội Đồng Giám Mục và sẽ gặp công chúng vào lúc 16.30. Thứ ba 21.5, vào lúc 9.00 Đức Hống Y Chủ tịch Gualtiero Bassetti, Tổng Giám Mục Perugia-Pieve, sẽ nói phần giới thiệu. Lịch trình làm việc sẽ là chuẩn nhận “Những chỉ dẫn” về bảo vệ vị thành niên và thanh niên dễ bị tổn thương trong Giáo hội, cập nhập về cuộc hội ngộ ở Bari về hoà bình tại vùng Địa Trung Hải (Hội ngộ thnàh phố Bari trong thời 19 đến 23 tháng 2 năm 2020) và đề nghị Hướng đi Mục vụ cho 5 năm 2020-2025.

Chủ đề chính của Đại Hội của Hội Đồng Giám Mục Italia là: “Phương cách và những công cụ cho một sự hiện diện mới về truyền giáo”. Sẽ đào sâu chủ đề trong các nhóm với sự cộng tác của một nhóm 15 nhà truyền giáo. Thứ năm 23, vào lúc 13 sẽ có họp báo kết thúc cùng với sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Bassetti tại phòng họp của Hội trường Phaolô 6.

Các ký giả và những người làm việc truyền thông có thể vào Hội trường Phaolô 6 để tham dự bài nói chuyện của Đức Thánh Cha tại Phòng Mới của Thượng Hội Đồng Giám Mục vào lúc 15.15 ngày 20 tháng 5 và phần dẫn nhập của Đức Hồng Y Chủ tịch vào lúc 8.30 ngày 21 tháng 5, và họp báo sau khi kết thúc các nhóm vào lúc 13.00 ngày 23 tháng 5.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP