Tòa Thượng Phụ Constantinople đã tái khẳng định quyết tâm ban cấp Tomos, tức là quy chế tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine. Một tuyên bố từ Chánh Văn Phòng Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Constantinople đã cho biết như trên.

Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô và các Giám Mục Chính Thống Giáo sẽ gặp nhau từ ngày 27 đến 29 tháng 11, để soạn thảo và phê chuẩn nội dung của Tomos trong đó ban cấp quy chế tự trị cho một Giáo Hội Chính Thống độc lập tại Ukraine.

Tuyên bố cho biết thêm rằng một ngày cụ thể cho việc công bố Tomos được dự trù “trong tháng Mười hai”.

Trong khi đó, Hội Đồng Giám Mục của Chính Thống Giáo thống nhất Ukraine cũng sẽ được triệu tập tại Kiev vào đầu tháng 12 để bầu một vị đứng đầu Giáo hội Chính thống tân lập Ukraine. Phát ngôn viên quốc hội Andriy Parubiy đã cho biết như trên trong một cuộc họp của Hội đồng Hòa giải Chính Thống Giáo. Tomos sẽ được trao cho bất cứ ai được chọn làm Đức Thượng Phụ Giáo Hội tân lập.

Tại Ukraine hiện nay có đến 3 Giáo Hội Chính Thống Giáo. Nhóm đông nhất là nhóm Chính Thống Giáo Nga trực thuộc tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa. Nhóm thứ hai là Chính Thống Giáo Ukraine và nhóm thứ ba là Chính Thống Giáo Ukraine tự trị với đa số là các vị Chính Thống Giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi cộng sản sụp đổ.


Source: Hromadske International Ecumenical patriarch confirms Tomos for Ukrainian Orthodox Church