Một quyết định lịch sử chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng lớn lao trên số phận của nhiều dân tộc và tương lai của Chính Thống Giáo vừa được đưa ra.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào trưa ngày 29 tháng 11, Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo họp tại Constantinople cho biết như sau:

Trong phiên khoáng đại kéo dài từ 27 đến 29 tháng 11, bao gồm các nhà lãnh đạo của 14 Giáo Hội Chính Thống trên thế giới, Thánh Công Đồng đồng thanh chấp thuận việc ban cấp tư cách tự trị [gọi tắt là Tomos] cho Chính Thống Giáo Ukraine. Văn bản Tomos đã được thông qua. Ngày triệu tập Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Giáo Ukraine thống nhất đã được ấn định. Trong phiên họp đầu tiên này, Hội Đồng Giám Mục sẽ bầu ra vị Thượng Phụ. Ngài sẽ được trao cho việc công bố nội dung của Tomos.

Rostyslav Pavlenko, Giám Đốc Học Viện Nghiên Cứu Chiến Lược của Ukraine đang có mặt tại Constantinople nói: “Chúng ta đã đạt được mục đích”.

Theo báo cáo của Pew Reseach, trong tổng số 350 triệu tín hữu Chính Thống Giáo, số các tín hữu Chính Thống thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa (bao gồm Nga và các quốc gia mà Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa cho rằng thuộc “lãnh thổ giáo luật” của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa) là 150 triệu trong đó tại Nga là 101 triệu, 35 triệu tại Ukraine, 6 triệu tại Belarus, 4 triệu tại Georgia và 4 triệu tại các quốc gia khác từng thuộc về Liên Sô.

Với quyết định này của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo, dân số Chính Thống Giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa giảm một cách đáng kể. Một khi Ukraine được ban cấp Tomos, các quốc gia khác như Belarus chắc chắn cũng muốn được như thế.


Source: Religious Information Service of Ukraine Synod of Constantinople approves the draft Charter of the Orthodox Church in Ukraine