Hôm 27 tháng 11, Đức Giám Mục John của giáo phận Chính Thống Giáo Bogorodsk, tân Giám Quản Tông Tòa các giáo xứ Chính Thống Giáo tại Ý trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Đại Kết Kitô giáo.

Cuộc họp đã diễn ra tại văn phòng Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Đại Kết Kitô giáo ở Rôma. Trong cuộc gặp gỡ này hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề liên quan đến việc hợp tác song phương.

Đức Giám Mục John đã thông báo cho Đức Hồng Y Kurt Koch về tình hình căng thẳng hiện tại trong Giáo Hội Chính Thống mà ngài cho là gây ra bởi các hành động chống giáo luật của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Tòa Thượng Phụ Constantinople.

Đức Giám Mục John tố cáo Đức Thượng Phụ Đại Kết đã công nhận các nhà lãnh đạo ly giáo ở Ukraine và tiếp tục thúc đẩy dự án ban cấp Tomos cho Ukraine.

Tham gia cuộc họp cũng có linh mục Chính Thống Giáo Hieromonk Amvrosy, là thư ký cho vị Giám Quản Tông Tòa ở Ý, và linh mục Công Giáo Hyacinthe Destivelle, một thành viên của Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Đại Kết Kitô giáo.


Source: Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa - Administrator of the Moscow Patriarchate’s parishes in Italy meets with the head of Pontifical Council for Promoting Christian Unity